RÓLUNK

A GERIDA LOVAGREND
Céljai, Tervei és Küldetése

A GERIDA LOVAGREND 2000 év nyarán a Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület ifjúsági tagozataként jött létre.

A GERIDA Lovagrend jogelődei 1991-től szerveznek és rendeznek bűn és baleset-megelőzési történelmi szerepjáték táborokat, amelyeknek célja, hogy a gyerekek felé kalandos formában, történelmi ismereteket adva, játékos úton közvetítsük a rendőrség alaprendeltetéséből adódó bűn és baleset-megelőzési üzeneteket. 2000-ben Egyesületünk keretein belül – mintegy szekcióként – megalakítottuk a GERIDA Lovagrendet, amely nem más, mint egy gyermekekből álló időutazó képességekkel rendelkező rendőri egység, amely a szintén időutazó képességekkel rendelkező intergalaktikus bűnelkövetőket a történelmi idők kalandos korszakain keresztül üldözi aztán többnyire el is kapja, és méltó helyére a „Börtönbolygóra” szállítja. Egy-egy tábor egy-egy küldetésnek, egy-egy különleges bűneset nyomozásának felel meg. A gyerekek a táborba érkezéskor a Gerida Bázisra érkeznek, ahol a Lovagrend megalakulása óta állandó névvel és személyiséggel rendelkező Gerida Lovagok fogadják őket. Általában még az első este az UNIKOM-on (Univerzális Kommunikációs Egység) keresztül jelentkezik Sirf. Univ. R. Zoom a Gerida Lovagrend első számú vezetője – aki mellesleg a világmindenség ura – és meghatározza a soron következő küldetés irányát.

A program célcsoportja az egyik legveszélyeztetettebb korosztály, az általános iskolások (6-14 éves gyermekek), akik életkori sajátosságukból adódóan fogékonyak minden újra, a jóra, de ugyanígy a rossz dolgokra is. Meggyőződésünk, hogy egy közösség, a közösséghez tartozás, a közösségen belüli példamutatás, jó hatással van a gyerekekre. Az elmúlt évtized egyre jobban felgyorsuló világa gyakorlatilag megölte, ellehetetlenítette a közösségeket. Az ifjúsági szervezetek eltűntek a színről, és helyettük csak a légüres tér maradt. Mivel az iskolák sem tudták ezen hiányokat maradéktalanul pótolni, ezért a fentnevezett korosztály rendkívül sok esetben parttalan, elidegenedett közegben találta magát. Mivel az ember általában társas lény és szeret tartozni valahová, a fenti helyzet sok esetben oda vezet, hogy jobb híján iskolai vagy lakótelepi lazább közösségekhez, bandákhoz csapódnak, amely helyzetnek beláthatatlan, nem kevésszer tragikus következménye lehet. A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és azon belül is a Gerida Lovagrend szerény lehetőségei felhasználásával egy pozitív modellt próbál felállítani. Közösséget szeretnénk nyújtani annak a közel kétszáz gyermeknek és fiatalnak, akik az elmúlt években csatlakoztak hozzánk. A táborainkban olyan aktuális és napi kérdésekre hívjuk fel a figyelmet, mint például a veszélyhelyzetek felismerésére és elkerülése, az egészséges életmód, a drogfogyasztás veszélyei és egyéb hatásai, a fiatalkori alkoholizmus veszélyei, a helyes közlekedési magatartásformák, élet és vagyon ellen irányuló fiatalkori bűncselekmények.

Közösségformáló törekvéseink egyik fő eszköze történelmi szerepjáték táboraink, ahol amellett, hogy egy érdekes, kalandos, izgalmas nyomozásban vehetnek részt, történelmet, hagyományokat, földrajzot, biológiát, kézműves mesterséget és még sok más hasznos dolgot tanulnak. Miután egy szintén jól bejáratott időutazó szertartás keretében eljutunk a kiszemelt történelmi korba, megismerhetik az adott kor öltözködési szokásait, kultúráját, játékait, találkozhatnak a kor mindaddig csak a tankönyvekből, regényekből vagy filmekből ismert szereplőivel. Játszva, kockázat nélkül ismerhetik az önmagukért való felelősségvállalás érzését és tanulhatják meg a pénz használatát, hiszen megérkezésünk után a kor lehetőségeinek figyelembevételével „munkát” kell vállalniuk, – pl. a kislányok udvarhölgyek lehetnek a királyné mellett, a fiúk pedig testőrök a király védelmében stb. – és ezen munkavégzésért a nap végén fizetést kapnak. A fizetésükkel önállóan gazdálkodhatnak, egy részét elvásárolhatják az kor üzletébe – amely tele van a szponzorok által adott, valamint saját erőből beszerzett minden földi jóval, csokoládéval, cukorkával, rágógumival, üdítővel, valamint kisebb nagyobb játékokkal – de bizony az uralkodók mar csak olyanok, hogy különböző adókkal sarcolják a népet, ezt sajnos a mi Geridáink sem úszhatják meg, így fizetésük egy jelentős része adó és egyéb behajtás formájában visszavándorol a királyi kincstárba. Valószínűleg az a gyermek, akiket az adószedők ilyetén módon szabadítanak meg kemény munkával keresett jövedelmének egy részétől, a következő tanév történelem óráján sokkal jobban átérzi a „kilenced” és a „tized” problematikáját, mint nem Gerida társaik.

A GERIDA szerepjáték túlmutat a rendőrség üzenetein, mivel célja nemcsak bűn- és baleset-megelőzési üzenetek eljuttatása, hanem egyfajta példamutatást, példakövetést adhat a szereplőknek. Esélyt teremtünk arra, hogy a társadalomban, hátrányosabb helyzetben lévő gyermekek is megismerkedhetnek a pozitív mintakövetéssel, munkával (nyomozással) elérhetik kitűzött céljaikat.

Példát mutatunk azzal, hogy bárkiből lehet igazi nyomozó. Az eddigi tapasztalatok bizonyítják, hogy a célzott korosztály, vagyis a gyermekek azonosulnak a projekt céljaival, ezért a játékba (szerepjátékba) csomagolt bűn- és baleset-megelőzési üzenetek nagy hatékonysággal eljutnak a célcsoporthoz.

A Gerida Lovagrend szellemisége bővíthető bármely olyan tevékenységgel, amely a személyiség fejlődését és fejlesztésének irányát elősegítheti, és pozitív mintakövetésével a társadalom számára értékesebb és felkészültebb gyermekeket nevelhet. Szeretettel várunk csapatunkba minden a világra nyitott és érdeklődő gyermeket!

Galéria

Kapcsolat

4 + 13 =

Oldal készítője: Kárer László

Oldal szerkesztője: Boglári Gergely